Vijveronderhoud deel 2: Onderhoud in de zomer

In de zomer moeten we vooral het water bijvullen. De vissen verdienen in de zomer extra aandacht. Plantenonderhoud beperkt zich tot het opkuisen van de planten.

Verzorging van de planten

De lente is het beste tijdstip om nieuwe planten aan te brengen en om planten te vermeerderen. Vervang zwakke en dode planten en deel woekerende of te groot wordende planten of vervang deze. Indien nodig kunnen we de planten in grotere mandjes plaatsen en voorzien van extra voeding met voedingstabletten.

Let erop dat je niet alle planten ineens deelt, anders krijg je dit jaar een kale vijver en wordt het biologisch evenwicht in gevaar gebracht.

 • Verwijder afstervende plantendelen.
  Verwijder uitgebloeide bloemen om zaadverspreiding en watervervuiling te voorkomen. Bij waterweegbree moeten zeker zo vlug mogelijk de zaadjes weggenomen worden, omdat die nogal snel kan woekeren.
 • Waterlelies :
  Uitgebloeide bloemen en gele bladeren wegnemen.
 • Oeverplanten :
  Behandel oeverplanten tegen ziekten en hou ze onkruidvrij.
 • Moerasplanten :
  Behandelen tegen eventuele ziekten en te groot geworden moerasplanten uitdunnen.
 • Drijfplanten :
  Te groot geworden drijfplanten mogen voor 1/3 weggenomen worden.
 • Zuurstofplanten :
  Te grote bossen zuurstofplanten kunnen we in de zomer voor 1/3 uitdunnen.

Verzorging van de vissen

De vissen zijn nu zeer actief. We geven daarom zeer eiwitrijk (30-35 %) voedsel. We kunnen ze ook verwennen met dierlijk voedsel, zoals muggenlarven en regenwormen.

Preventief behandelen van ziekten zou ik niet doen zolang er geen symptomen zijn van ziektes. Gedurende 5 dagen propolis (zie verwante artikel over propolis in afdeling “Visgezondheid en ziekte”) onder het visvoer mengen is zeker aan te raden.

Onderhoud van de vijver

Waterwaarden controleren en bijsturen indien nodig. Het water kan erg warm worden. Voorzie voldoende zuurstof (02). Een beluchtingspomp is de beste keuze om te voorzien in zuurstof. Heb je een waterval, dan kan je deze best dag en nacht laten lopen.

Door het warme weer kan er veel water verdampen. Vul daarom regelmatig water bij. Leidingwater is de beste keuze. Laat het water niet direct in de vijver stromen maar doe dit via een moeras of plantenzone. Controleer of er geen water wordt overgedragen aan de tuingrond via turfblokken of oeverplanten.

Verwijder draadalgen en eventueel kroos. Inwaaiend vuil wegscheppen. De filter schoonmaken indien nodig. Een extra dosis nitrificerende bacteriën toevoegen.


Artikels van auteur Eric Buedtsover (Vijvers & Koi) over vijveronderhoud in de andere seizoenen: