Tuinaanleg voorbereiding

De voorbereiding

Als het plan gemaakt is, de materialen gekozen zijn en de offerte accoord bevonden is, dan beginnen wij met de uitvoering. Dat bestaat uit een aantal onderdelen die aansluitend op elkaar worden uitgevoerd.

  • Grondwerk: zwaar werk, tijd om machines in te zetten.
  • Kabels en leidingen, tijdens het grondwerkwerk worden deze ingegraven.
  • Drainage, om natte voeten te voorkomen.
  • Besproeiing, wij bouwen een professioneel sproeisysteem.

Grondwerk

Grondwerk is de eerste stap van de tuinaanleg en wordt met inzet van verschillende soorten machines uitgevoerd. Hiermee wordt tevens de basis gelegd voor de verdere tuinaanleg. Ook bij smalle doorgangen (tot 70 cm) kunnen we machines inzetten.

Overtollige grond wordt afgevoerd. Het aanvoeren van zand, bemeste aarde en dergelijke zal nu plaats vinden.
 voorbereiding1

Kabels en leidingen

 voorbereiding2 Voor een verlichting, sproei-installatie en drainage zijn kabels en leidingen nodig. Tijdens het grondwerk worden alle benodigde leidingen en kabels op de juiste diepte ingegraven.
Later komen de aansluitingen.

Natuurlijk maken wij een schets van de kabels en leidingen zodat u later precies weet waar alles ligt.

Drainage

Soms kan het wenselijk of nodig zijn om uw tuin te draineren en via een buizensysteem het overtollig water af te voeren naar een afwateringsdepot of het riool.  voorbereiding3

Besproeiing

 voorbereiding4 Tijdens het grondwerk worden de sleuven hiervoor gemaakt.
Een sproeisysteem is een prettige luxe in de tuin. Het kan op verschillende manieren worden opgebouwd, van handbediend tot een volautomatisch systeem.