Terras

Bij de aanleg van een nieuw terras in een bestaande tuin moet voorzichtig gewerkt worden. Immers de aanwezige beplanting en het gazon mag zo min mogelijk beschadigd worden.


Zodra de plek, waar het terras komt, is uitgegraven, wordt deze aangevuld met tenminste 15 cm zand. Dat zand wordt goed verdicht met een trilmachine en vlak gemaakt.

Hierna kunnen de stenen gelegd worden. Door het patroon af en toe te laten wisselen, of een ander materiaal erdoor te verwerken zoals graniet keien, ontstaat er een speels stukje straatwerk.

Nu verder nog aankleden met beplanting en het terras is klaar.